بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن ایمان است و خویشتن داری یک نوع عبادت . فهمیدم ناکامی به معنی تاخیر است نه شکست و خندیدن یک نیایش است.

/ 1 نظر / 19 بازدید