سفر

خروار

      خروار

           خواندیم

بار گران اسفار

بر پشت بام ما قطار قطار آوار

اما تمام عمر

در انتظار یک دم عیسی وار

                                    ماندیم

       

                          قیصر امین پور

/ 9 نظر / 16 بازدید
زهرا

سلام خوشحال میشم لینکم کنی چون لینکت کردم...

زهرا

[ماچ]با آپ جدید منتظرتم

زهرا

[ماچ]با آپ جدید منتظرتم

زهرا

[ماچ]با آپ جدید منتظرتم

زهرا

[ماچ]با آپ جدید منتظرتم

زهرا

[ماچ]با آپ جدید منتظرتم

زهرا

با آپ جدید منتظرت هستم...[ماچ]

زهرا

با آپ جدید منتظرت هستم...[ماچ]