سماع

 

من می شنوم رنگ صدا را آبی

آهنگ تر ترانه ها را آبی

در موج بنفشه عطر گل می بینم

موسیقی لبخند خدا را آبی

                     

                                        قیصر امین پور

/ 0 نظر / 15 بازدید